Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek Lamoot Brugseweg

Brugseweg 2D

8900 Ieper

Hoofdapotheker:  Apr. Sebastiaan Lamoot

 

BTW-nummer: BE430.019.212

Machtigingsnummer APB: 331106

 

Telefoonnummer:  057 20 08 55

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.